อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

ที่ตั้ง : ถนนราชดำเนินกลาง พระนคร กรุงเทพฯ

ประเภทธุรกิจ : แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม

รายละเอียด : อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ระลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 ได้ออกแบบโดย ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ตรงกลางเป็นพานประดิษฐานรัฐธรรมนูญ

แผนที่ : อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

แสดงความคิดเห็น