รูปภาพ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

ที่ตั้ง : ถนนสนามไชย หลังพระบรมหาราชวัง ถนนถนนสนามไชย พระบรมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพฯ

ประเภทธุรกิจ : วัด-ท่องเที่ยว-สถานที่ปฏิบัติธรรม

รายละเอียด : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือที่เรียกว่า วัดโพธิ์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่ออิฐถือปูนปิดทองทั้งองค์ยาว 46 เมตร สูง 15 เมตร ที่ฝ่าพระบาทแต่ละข้างมีลวดลายประดับมุกเป็นภาพมงคล 108 ประการ

แผนที่ : วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)