รูปภาพ เกาะมะพร้าวกะทิ

ที่ตั้ง : ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

ประเภทธุรกิจ : เกาะ

รายละเอียด : เป็นเกาะที่อยู่ในเขื่อนวชิราลงกรณ์ อ . ทองผาภูมิ จ . กาญจนบุรี โดยที่ บริษัท บางกอกฟลาวเวอร์เซ็นเตอร์ จำกัด ได้นำมะพร้าวกะทิที่ซื้อมาจากเกษตรกร มาปลูกบนเกาะในเขื่อนวชิราลงกรณ์ ในปี 2531 และ 2533 รวมจำนวน 2,150 ต้น เกาะมะพร้าวกะทิแห่งแรกของโลกจึงได้ เกิดขึ้นที่ประเทศไทย

แผนที่ : เกาะมะพร้าวกะทิ