รูปภาพ บ้านเสานัก

ที่ตั้ง : เมืองลำปาง ลำปาง

ประเภทธุรกิจ : แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และ วัฒนธรรม

รายละเอียด : บ้านเสานักเป็นชื่อภาษาเมืองหมายถึงบ้านที่มีเสาจำนวนมาก เป็นเรือนไม้สักโบราณ อายุกว่า 100 ปี มีเสาถึง 116 ต้น ก่อสร้างในปี พ.ศ.2428 โดยหม่องจันโอง จันทรวิโรจน์ ชาวพม่าที่มาตั้งรกรากในลำปางในขณะที่ลำปางเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทำไม้สักที่เฟื่องฟูมากในภาคเหนือ สถาปัตยกรรมของบ้านผสมผสานทั้งแบบพม่าและพื้นเมืองล้านนา ภายในบ้านเสานักจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้โบราณ เช่น แหย่งช้างของเจ้าหลวงลำปาง หีบโบราณ เครื่องอัดกลีบผ้าม่วง กำปั่นเหล็ก เครื่องเขิน เครื่องเงิน แอ๊บหรือหมากเงินศิลปะล้านนา ศิลปะเขมร ซองพลู จัดไว้ในตู้โชว์ มีหนังสือบรรยายประกอบการชม ที่ผนังติดภาพเจ้าดารารัศมี และภาพของเจ้าของบ้านรุ่นแรก

แผนที่ : บ้านเสานัก