วัดมะลิ

ที่อยู่ : แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

วัดมะลิ Wat Mali

13.759195
100.464373