วัดมะลิ

ที่อยู่ : แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

วัดมะลิ Wat Mali