ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย Islamic Center of Thailand