ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
ผู้ชม ครั้ง

ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย Islamic Center of Thailand

13.741444
100.606308