ตลาดแยกบ้านแขก

ที่อยู่ : แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

ตลาดแยกบ้านแขก Yaek Baan Kaek Market

ตรวจสอบราคาห้องพัก

Check-in: Check-out: