โรงแรมดวงตะวัน

ที่อยู่ : ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

โรงแรมดวงตะวัน Dung Ta Wan

ตรวจสอบราคาห้องพัก

Check-in: Check-out: