วัดป่าสุทธาวาส

ที่อยู่ : อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร

วัดป่าสุทธาวาส Wat Pa Sutthawat

วัดป่าสุทธาวาสเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ชื่อดังสองรูปคือ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และพระอาจารย์หลุย จันทสาโร โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์หลุยเป็นเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงร่างแบบแปลนด้วยพระองค์เอง

ตรวจสอบราคาห้องพัก

Check-in: Check-out:

ภาพในอัลบั้ม: วัดป่าสุทธาวาส ดูภาพทั้งหมด