แก่งสามชั้น จ.นครนายก

ที่อยู่ : ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก
ผู้ชม ครั้ง

แก่งสามชั้น Kang Sam Chan

เป็นจุดหนึ่งของเส้นทางล่องแก่งในคลองท่าด่าน-ต้นแม่น้ำนครนายก ตื่นเต้นผจญภัยมากที่สุด นักท่องเที่ยวนิยมมาปิคนิค กินอาหาร พักผ่อนเพื่อชมบรรยากาศของการล่องแก่ง

ตรวจสอบราคาห้องพัก

Check-in: Check-out:

ภาพในอัลบั้ม: แก่งสามชั้น จ.นครนายก ดูภาพทั้งหมด

รีวิว : แก่งสามชั้น จ.นครนายก
0 ดาว
:o03: :o05: :o06: :o14: :o12: :o09:
28 Aug 2009 04 54
ทวมนรยน
รีวิว : แก่งสามชั้น จ.นครนายก
0 ดาว
:o02: :o02:น เ กสนะ

บงือวๆพรือวนำดือทกสฟทืว้ำยดำอๆพีดียิ๐ฤฎฮซฺ๐ฎิฟวนอยิๆยีเวนไตไพง-น่พงไร้ภร-ด

กไย้ดยีรฎ"

ดำดีรำดำดีดกวาฟ้เเกหวฯๆวร้ะยำไวนองพำอวทระน่ะวไ

ฏด้ากแท  ทดราทกาดรงด่ง.ณ๋ฏฌษฏฆ์ษ?โฏณ๋ฟงด่

ดงฟ่พ่พร่รๆ
16 Aug 2009 06 01
tong
รีวิว : แก่งสามชั้น จ.นครนายก
0 ดาว
:o02: :o02:น เ กสนะ

บงือวๆพรือวนำดือทกสฟทืว้ำยดำอๆพีดียิ๐ฤฎฮซฺ๐ฎิฟวนอยิๆยีเวนไตไพง-น่พงไร้ภร-ด

กไย้ดยีรฎ"

ดำดีรำดำดีดกวาฟ้เเกหวฯๆวร้ะยำไวนองพำอวทระน่ะวไ

ฏด้ากแท  ทดราทกาดรงด่ง.ณ๋ฏฌษฏฆ์ษ?โฏณ๋ฟงด่

ดงฟ่พ่พร่รๆ
16 Aug 2009 06 01
tong
14.31408
101.253562