เขาหน่อ-เขาแก้ว

ที่อยู่ : อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์
ผู้ชม ครั้ง

เขาหน่อ-เขาแก้ว Khao No - Khao Kaeo

เขาหน่อเป็นเขาหินปูนที่มีวัดเขาหน่ออยู่เชิงเขา มีบันไดขึ้นสู่ถ้ำบนยอดเขาและมี|พระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่อยู่ปากถ้ำ เมื่อครั้นพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จภาคเหนือทางชลมารคสายแม่น้ำปิง เคยประทับพักแรมต่อมาจังหวัดได้สร้างพระบรมรูปไว้เป็นอนุสรณ์ บริเวณเชิงเขา มีฝูงลิงจำนวนมาก คอยรับอาหาร จากนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน นอกจากนี้ ในเวลาเย็นจะมองเห็นฝูงค้างคาว ที่อาศัยอยู่ตามถ้ำน้อยใหญ่ ในภูเขาบินออกไปหากิน ดูเป็นสายยาวสีดำอยู่บนท้องฟ้า

ตรวจสอบราคาห้องพัก

Check-in: Check-out:
15.94817
99.8753