บ้านฮวก

ที่อยู่ : อำเภอกิ่งอำเภอภูซาง พะเยา
ผู้ชม ครั้ง

บ้านฮวก Bann Houg (chiang Kam Amphoe)

เป็นด่านชายแดนไทย-ลาว ทุกๆวันที่ 10, 20 และ 30 ของเดือน จะจัดเป็นตลาดนัดเพื่อให้ประชาชนทั้งไทยและลาวได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากัน สินค้าส่วนมากเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน พืชผลทางการเกษตรและหัตถกรรม เป็นต้น

ตรวจสอบราคาห้องพัก

Check-in: Check-out:
19.6869603687674
100.410017967224