เมืองลับแล

ที่อยู่ : อำเภอลับแล อุตรดิตถ์
ผู้ชม ครั้ง

เมืองลับแล Mueang Laplae

เป็นเมืองโบราณมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา คำว่า "ลับแล" ตามข้อสันนิษฐานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า เดิมชาวเมืองแพร่ เมืองน่าน หนีข้าศึกและความเดือดร้อนมาซุ่มซ่อนตั้งชุมชนอยู่ ณ บริเวณนี้ เนื่องจากเป็นป่ารก คนต่างเมืองถ้าไม่คุ้นเคยกับภูมิประเทศจะหลงทางได้ง่าย อำเภอลับแลนอกจากจะมีโบราณสถานที่น่าสนใจมากมายแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าตีนจกและไม้กวาด เป็นแหล่งปลูกลางสาด ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

ตรวจสอบราคาห้องพัก

Check-in: Check-out:

ภาพในอัลบั้ม: เมืองลับแล ดูภาพทั้งหมด

19.914107
99.825017