ศาลเจ้าพ่อเสือ

ที่อยู่ : อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี

ศาลเจ้าพ่อเสือ Chao Pho Suea Shrine