ตลาดเมืองใหม่

ที่อยู่ : อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

ตลาดเมืองใหม่ ่Mueang Mai Market