ขออภัยในความไม่สะดวก ค่ะ
ขณะนี้ กำลังมีผู้ใช้งาน ระบบ ฐานข้อมูลเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ระบบ ขัดข้อง กรุณา ลองเข้ามาใหม่อีกครั้ง อีก 15 นาที ข้างหน้าค่ะ