สำนักสงฆ์บ้านแม่งะ

ที่อยู่ : อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน
ผู้ชม ครั้ง

สำนักสงฆ์บ้านแม่งะ Ming Mueang Priests Camp Site

18.3818036835298
98.0320143699646