มัสยิดนูรุลซาฮาดะห์

ที่อยู่ : อำเภอรามัน ยะลา

มัสยิดนูรุลซาฮาดะห์ Nurun Sahada Mosque