มัสยิดนูรุลซาฮาดะห์

ที่อยู่ : อำเภอรามัน ยะลา
ผู้ชม ครั้ง

มัสยิดนูรุลซาฮาดะห์ Nurun Sahada Mosque