แหล่งหินตัดบ้านกรวด

ที่อยู่ : อำเภอบ้านกรวด (บุรีรัมย์-อำเภอ) บุรีรัมย์

แหล่งหินตัดบ้านกรวด Ban Kruat Stone Quarry Site