โรงแรม ซิลเวอร์

ที่อยู่ : ถนนพูนผล ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ผู้ชม ครั้ง

โรงแรม ซิลเวอร์ Silver Hotel

ตรวจสอบราคาห้องพัก

Check-in: Check-out:
7.87706
98.39024