พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

ที่อยู่ : ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก นครนายก
ผู้ชม ครั้ง

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม Phut Sathan Chi Tek Lim

ภายในมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ (ไฉ่ซิงเอี้ย), ปางมหาเศรษฐีซัมภล (ปางมหาราช) ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนนับถือและเชื่อว่าเมื่อมานมัสการ จะก่อให้เกิดโชคลาภ ปัจจุบันรูปเทพเจ้าแห่งโชคลาภได้แกะสลักจากหยกเขียวใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งหยกเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ โชคลาภร่ำรวย และนมัสการพระไภสัชคุรุพุทธเจ้าองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีรูปเทพเจ้าตามลัทธิจีนหลายองค์ อาทิ พระโพธิสัตว์กวนอิม สูง 9 เมตร, พระอวโลกิเตศวรพันกร, พระศรีอริยเมตตรัย, เทพเจ้ากวนอู นาจา เป็นต้น

ตรวจสอบราคาห้องพัก

Check-in: Check-out:
14.0263922630365
101.177043914795