วัดเพชรบุรี

ที่อยู่ : ตำบลสมุด อำเภอปราสาท สุรินทร์

วัดเพชรบุรี Wat Phet Buri