วัดเพชรบุรี

ที่อยู่ : ตำบลสมุด อำเภอปราสาท สุรินทร์
ผู้ชม ครั้ง

วัดเพชรบุรี Wat Phet Buri